ក្មេងស្រីម្នាក់ នាំយុវជនម្នាក់បំបែកពីសង្សារកំពុងមានទំនាស់ ទៅដេក​​ក្នុ​ងប​ន្ទប់ខ្លួន ដូច​យក​ទៅ​ឲ្យ​រំលោភ បាន​សម្រេ​ច២​ដ​ង – CEN