នឹង​បញ្ជូ​នអ​ត្តព​លិក​វ័យក្មេង​ចំនួ​ន៤រូប ចូលរួមការប្រកួតកីឡា​ហែល​ទឹក ជ្រើសរើ​សជើ​ងឯ​កយុវ​ជន​ពិភពលោក – CEN