ប័ណ្ណ​ព្រំដែន​ថ្មី បាន​ដំណើរការ​នៅ​ការិយាល័យ​ច្រកចេញចូល​តែមួយ សាលាខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ​ – CEN