សម្តេច​តេ​ជោ ស្វាគមន៍​អ្នកវិនិយោគ​ស្រីលង្កា ដែលមាន​បំណង​ជ្រើសរើស​កម្ពុជា ជា​គោលដៅ​វិនិយោគ​ដ៏​មាន​សក្តានុពល​ខ្ពស់​ – CEN