វាយខ្នោះ បុរស​ម្នាក់ បាញ់​ជាច្រើន​គ្រាប់​ទៅលើ​ប្រពន្ធ បណ្តាល​ឲ្យ​រងរបួស​ធ្ងន់ – CEN