ប្រច័ណ្ឌ​ប្រពន្ធ​ខ្លាំងពេក ប្តី​ដក​កាំភ្លើង​បាញ់​ប្រពន្ធ របួសធ្ងន់ – CEN