ម៉ូតូ​បើក​ស្រប​ទិស ប៉ះគ្នា​បណ្តាល​ឲ្យ​របួសធ្ងន់​២​នាក់​, ស្រាល​ម្នាក់​ – CEN