បុរ​សម្នា​ក់ត្រូ​វរថយន្តដឹកដីបុកស្លាប់ហើ​យ​បើក​គេចបា​ត់ស្រ​ម៉ោល នៅស្រុកស្វាយទា​បដោ​យមិ​នរំ​ខាន​ដល់ស​មត្ថ​កិច្ច – CEN