កម្ពុជា​-​ស្រីលង្កា នឹង​ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិកា​រវិ​ស័​យ​ពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ច និង​វិនិយោគ​ – CEN