រឹតបន្តឹង​ការអនុវត្ត​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ឲ្យ​បាន​ម៉ឺងម៉ាត់ មិនអាច​ធូររលុង និង​ចាប់បង្ខំ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជិះ​ម៉ូតូ​ត្រូវ​ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព – CEN