រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារជាតិ​អា​មេ​រិច​ទៅ​កូរ៉េខាងត្បូង ខណៈ​ស្ថានការណ៍​ក្នុង​តំបន់​កំពុង​តឹងតែង​ខ្លាំង​ – CEN