សមាជិក​ជាន់ខ្ពស់​បក្ស​ប្រឆាំង​នៅ​ប៉ា​គី​ស្ថាន ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ទាក់​ទង​នឹង​ការលាង​លុយកខ្វក់​ – CEN