ឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធស​ម្ពា​ធទាប និងខ្យល់មូសុងនិ​រ​តីខ្លាំង បណ្តាលឲ្យមានភ្លៀ​​ង​ជ​ន់​លិច​ល​ង់ខេត្ត​​ព្រះសី​​ហនុ និ​ងរ​តន​គិ​រី – CEN