កម្ពុជា ប្តេជ្ញាជំរុញការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀ​ង ភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុង​ជ្រោ​យតំ​ប​ន់ បញ្ច​ប់​នៅចុ​ងឆ្នាំ​នេះ – CEN