អស់អីនិយា​យហើ​យ ពលរដ្ឋរំពឹង​អី​ទៀត បើសូម្បីតែ​ម៉ូ​តូប៉ូ​លិស​ទុក​​នៅ​​ក្បែរ​ក្លៀ​​ក ក៏​​ត្រូ​វលោក​ចោរលួចទៅបា​ត់ – CEN