ប្រធាន UN ស្វាគ​ម​ន៏​ចំពោះ​ការបើក​ខ្សែ​ទូរស័ព្ទ​សំរាប់​ទំនាក់ទំនង​សារជាថ្មី​រវាង​កូរ៉េ​ខាង​ទាំង​ពីរ​ – CEN