កូរ៉េខាងជើង​ម្ចាស់​ការភ្ជាប់​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​កូរ៉េ​ខាងត្បូង បន្ទាប់​ពី​ផ្អាក​អស់​រយៈពេល​២​ឆ្នាំ​ – CEN