បណ្តេញ​ជនជាតិ​ចិន​ចំនួន ០៧​នាក់ ចេញពី​កម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បទល្មើស​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ខុសច្បាប់ នូវ​សារធាតុ​ញៀន​ – CEN