នឹង​បង្កើត​ឲ្យ​មានបរិញ្ញាប័ត្រ​តេ​ក្វាន់​ដូ​នៅវិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​អប់រំ​កាយ និង កីឡា ដែល​សិក្សា​រយៈពេល​៤​ឆ្នាំ​ – CEN