ណែនាំ​ឲ្យ​ម្ចាស់​សហគ្រាស​អនុវត្ត​វិធានការ​បញ្ជៀ​ស​ការដួលសន្លប់​ជាយថាហេតុ – CEN