មន្ត្រីគ្រ​ប់គ្រ​ងសា​ខាកា​កបា​ទក្រហ​មខេ​ត្តបា​ត់ដំប​ង អំពាវនាវដល់អជ្ញាធរមូលដ្ឋាន​ និងព​លរដ្ឋ បង្កើន​ការប្រុ​ងប្រ​យ័ត្នចំពោះទឹ​កជំ​នន់ បើទោះបីទឹកស្ទឹងសង្កែ​ស្រក​ចុះ​ – CEN