អភិបាលខេត្តស្វាយរៀងជំរុញដល់​បង​ប្អូន​ប្រជាព​លរ​ដ្ឋទាំងអស់ ឲ្យងាកមកបរិភោបសាច់ជ្រូក ជាធម្មតាវិញ – CEN