ករណី​ក្មេង​ទំនើង​ម្នាក់​វាយ​មេ​ប៉ុស្តិ៍​ម្នាក់​បែក​មាត់ ត្រូវ​លោក ​ហ៊ុន ​ជា​ បញ្ចេញវាចា​ថា​មកពី​ឪ​គេ​បុណ្យ​ស័ក្កិ​ធំ​ជាង​ – CEN