ចិន​បដិសេធ​ព័ត៌មាន​ថា ជួយ​គាំទ្រ​ផ្នែក​យោធា​ដល់​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN