ស្ពាន​អាកាសស្តុ​បផ្សារ​ដី​ហុយ មកដល់ពេលនេះ​ការដ្ឋាន​ទាំងមូល​សម្រេចបាន​៨៥%​ហើយ នឹង​គ្រោង​បញ្ចប់​នៅ​មុន​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ខាងមុខនេះ​ – CEN