ក្លែងបន្លំ​ជា​សាច់​ញាតិ ឯកឧត្តម យឹម លាង បោក​ជនរងគ្រោះ​ប្រហែល​១០០​នាក់ យកបាន​ប្រាក់ រាប់ម៉ឺន​ដុល្លារ ដោយ​ប្រាប់ថា រត់​ការចូល​ក្របខ័ណ្ឌ​កងទ័ព​ – CEN