ធ្លាក់មនុស្សម្នាក់ ស្លាប់ នៅ​មុខ​ម​ន្ទី​រពេ​​ទ្យជោ​រៃ – CEN