អ៊ីរ៉ងថា អង់គ្លេសនឹងដោះលែងកប៉ា​ល់​ដឹក​ប្រេងអ៊ី​រ៉​ងវិញ ក្នុងពេ​លឆា​ប់ៗ​នេះ – CEN