បុរស​​ម្នា​ក់ ​​ត្រូ​វ​ក្មេងទំនើង​មួយក្រុម ​​ត្រួតគ្នា ​វាយ​​សម្លាប់​ – CEN