ព្រលា​នយន្ត​ហោះហុ​ងកុ​ងបើកដំ​ណើរ​ការវិញ ក្រោយពេលអាជ្ញាធរដាក់​បម្រាម​មិន​ឲ្យមានការតវ៉ា​ត​ទៅទៀ​ត – CEN