រលំដើ​ម​ចន្ទគីរី​សង្ក​ត់លើ​ម៉ូតូអ្ន​កធ្វើដំ​ណើរ រងរ​បួស​ធ្ងន់ម្នាក់ បាក់​ភ្លៅខាង​ស្តាំ នៅក្នុងស្វាយ​រៀ​ង – CEN