លោក ឡេង ណា​វ៉ាត់​ត្រា ផ្តល់ជំនួយ​ដល់​សមាគមន៍​ពលករ​ខ្មែ​នៅ​កូរ៉េ ២៥​លាន​វ៉ុន​ – CEN