ហា​ងប​ញ្ចូលហ្គា​សមួ​យត្រូវភ្លើងឆេះទាំងស្រុង ខូចខាតម៉ូតូ២គ្រឿង រថយន្តដឹកហ្គាស ​១គ្រឿង – CEN