បិទ​ទីតាំង​រក្សាទុក និង​ចែកចាយ​ផលិតផល​គ្រឿ​ស​បន្លាស់​បូម​រថយន្ត​ក្លែងក្លាយ​ម៉ាក​KYB ដោយ​ក្លែងបន្លំ​ម៉ាក​របស់​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​ដើម​ – CEN