បុរស​កម្មករសំណង់​ម្នាក់​ស្លាប់ នៅ​សង្កាត់​ផ្សារ​ថ្មី​ទី​២ ហើយ​សព​ដឹក​ចេញ​យ៉ាង​ប្រញាប់​ – CEN