ករណី​ផ្ទុះ​ហ្គាស​ឆេះ​ហាង​បញ្ចូល​ហ្គាស​រថយន្ត​មួយកន្លែង ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប នគរបាល​ម្នាក់​របួសធ្ងន់​បញ្ជូនទៅ​ថៃ​ – CEN