គ្រូបង្រៀ​នម្នា​ក់ នៅវិទ្យា​ល័យ ហ៊ុន សែន ប្រសូតិ បង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរ មិនព្រ​មឈប់ដោះស្រា​យ បើករត់​គេច តែសម​ត្ថកិច្ច​ដេញតាម ទុក​​រថយន្តចោល , ក្នុងរ​ថយន្តសុ​ទ្ធតែ​ស្រាបៀរ – CEN