ស្រីម្នាក់​លោត​សម្លា​ប់ខ្លួ​ន ពីលើអគារ​ផ្សារ​ទំនើប AEON Mall 2 – CEN