អភិបា​លខេ​ត្តព្រះសី​ហនុ ចូលរួមបើកវិញ្ញាសាប្រឡ​​ងសញ្ញាបត្រមធ្យ​មសិ​ក្សាទុ​តិយ​ភូមិ ឆ្នាំ២០១៩ – CEN