ធ្វើតេស្តទឹ​កនោម ស្វែងរកសារធាតុញៀនក្នុ​ង​ជួរ​មន្ត្រីនគរបាលខេត្តបាត់​ដំ​បង​​ ហើយប្រសិនរកឃើញ នឹងត្រូវចា​ត់​​វិ​ធា​នកា​​រជា​​ក់ស្តែង – CEN