កាកបាទ​ក្រហ​មកម្ពុជាសា​ខារា​ជធា​នីភ្នំពេញ បេ្តជ្ញា​ពង្រីកសកម្មភាពមនុស្សធម៌ – CEN