ឆេះ​ភូមិគ្រឹះ របស់​អតីត​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក Bill Clinton – CEN