មណ្ឌល​ខេត្តបាត់ដំបង​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​សម័យ​ប្រឡង​ទុតិយភូមិ​ ២០១៩​ មាន​បេក្ខជន​១០០​នាក់​ អវត្តមាន​មិនមាន​មូលហេតុ​ – CEN