ណែនាំ​ដល់​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្ត្រីរាជការ​ក្រោម​ឱវាទ គ្រប់​ជាន់ថ្នាក់ ត្រូវបំពេញ​តួនាទី​ជា​អ្នកបម្រើ​ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រកបដោយ​ក្រមសីលធម៌​វិជ្ជាជីវៈ ភាពស្មោះត្រង់​ – CEN