លើក​ទឹកចិត្ត​អោយ​យុវជន យុវនារី​ខេត្តតាកែវ ហ្វឹកហាត់​កីឡា​ប៉េតង់​អោយ​កាន់តែ​ពូកែ​ជាង​មុន​ – CEN