មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​សាមគ្គី​ស្រុក​រំដួល ស្ថិតនៅ​ឃុំ​កំពង់​ចក ស្រុក​រំដួល​ត្រូវបាន​សម្ពោធ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវការ – CEN