អនុរដ្ឋ​លេខា​ធិកា​រក្រសួងកសិកម្ម ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់​ទៅផ្ទះវិញ ក្រោយសួរនាំរឿងដីធ្លីជិត១ម៉ឺ​ន​ហិកតា នៅខេ​ត្តម​ណ្ឌលគិ​រី – CEN