ស្នាដៃ​និពន្ធ​ថ្មី អំពី​លោក Trump បាន​ទម្លាយ​ចេញ​នូវ​អាថ៌កំបាំង ដែល​ពុំ​អាច​នឹកស្មាន​ដល់​ – CEN