រដ្ឋមន្រ្តីអបរំ: កិច្ច​​ប្រជុំ​​វាយ​​តម្លៃ​​ដំណើរ​​កា​រ​សំណេរ និង​បែង​ចែក​​ភា​រកិច្ច​​ដំណើ​រ​​ការ​កំណែ , ​ហា​ម​​ឃាត់​ចំពោះ​​​ការ​​ប្រើប្រាស់​​ទូរ​ស័ព្ទ​ដៃ និង​ឧបករណ៍​បច្ចេ​ក​វិទ្យា​​មួយ​​ចំនួ​ន​ក្នុ​ង​ពេ​ល​​បំពេញ​​ភារកិច្ច – CEN