ឃាត់ខ្លួនជ​នជា​តិអា​មេរិក​ម្នាក់ ពីបទអំពើអា​សប្រ​ឆាំ​ងអនិ​តិជន លេងប្រដាប់ភេទក្មេងប្រុសម្នាក់ – CEN